Друг
  • Offers

i-Cut-suite

i-Cut suite е софтуерен пакет на Еско, който предлага рационализиране на работните потоци при печат и довършителни операции
Производител: Esko Graphics
Описание

Описание

  i-Cut suite - софтуер за рационализиране на работните потоци при печат и довършителни операции

   i-cut Suite премахва на грешки, спестява време и намалява отпадъците. i-cut Suite е колекция от софтуер за предварително производство и е насочена конкретно към потребителите на големи дигитални принтери и / или цифрови системи за довършителни операции.

Премахване на тесните места
i-cut Suite разглежда всички затруднения в работния процес. От преглед и оценка на PDF файлове, изготвяне на графики, през създаване на шаблони до печат и довършителни работи с перфектна регистрация, i-cut Suite опростява всяка стъпка от пътя.

i-cut suite1 Автоматизиране на вашия работен поток

i-cut Automate дава възможност за автоматизиране на целия процес за производство на предпечат. Преглед и оценка на PDF файлове, изготвяне на графики, създаване на оформления, всичко се прави автоматично от сървъра.
Чрез Mac или PC клиенти, операторите могат лесно да контролират работния процес. Потребителите могат да се намесват, когато е необходимо, чрез подробен списък за състоянието на задачата. Задачите се обработват автоматично и операторите се освобождават от повтарящи се задачи.

Широкоформатен печат

Голямият работен поток за печат има своите специфични проблеми и тесни места. i-cut софтуера се грижи за тези проблеми чрез набор от модули, които могат да се адаптират и отговарят на всеки работен процес при широкоформатния печат, без значение с каква марка принтер работите.

Режещ плотер софтуер за рекламни знаци

Независимо дали печатате рекламни знаци на широкоформатни принтери или режете надписи на по-малки режещи плотери, софтуера i-cut за разполага с всички инструменти, за да сте сигурни, че постигате максималния баланс на оформлението и намаляването на разходите за материали.
Preflight - Преглед и оценка PDF файлове
Прегледа и оценката на PDF файлове спестява време и решава проблеми, преди да е станало твърде късно. Не си губете времето да разберете защо някой PDF няма да се отпечата, просто го пуснете през модула и да го прегледа и поправи.

Създаването на контури за рязане е лесно
Забравете за влизане в Adobe Photoshop или Illustrator за създаване на контури за рязане. Модулът i-cut Layout предлага решение „в една стъпка“ за създаване и почистване контури за рязане.

Автоматично генериране на раздувки
Понякога, грешни регистрации създават досадни бели линии между контура на рязане и отпечатания дизайн. Модулът i-cut Layout предлага инструмент за автоматично генериране раздувки.

Добавияне на маркери за капси
Ръчно добавяне на маркери за капси (Grommet маркер, име на файл ...) отнема време и може да доведе до грешки, i-cut Layout го прави автоматично.

i-cut suite2

i-cut suite3
  Гнездене (Nesting)
Разположете каквато и да е задача по най-икономичния начин: правоъгълни, истински форми, двустранни дизайни... Оптимизирания модул за гнездене (разкрояване) спестява материал и намалява времето за производство.

Разкрояване (Tiling)
i-cut Layout е идеален за големи дизайни и билбордове. Нестандартни части могат да бъдат дефинирани за специални приложения: ъгли на изложбени щандове, стенни покрития, магазинни дисплеи...

Перфектна регистрация
Често при различните методи може да се стигне до леки деформации между печатната графика и контура на рязане, което да доведе до неприемливи резултати.
i-cut Vision Pro работи заедно с i-cut софтуера. Тя регистрира действителните размери и разположение на отпечатъка. След това, довършителните операции се адаптират към формата на графиката от печата

Модули

i-cut suite-Preflight   i-cut Preflight

i-cut Preflight дава въазможност за просто и лесно преглеждане и оценка на PDF файлове и редактирането им за нуждите на широкоформатен печат.
i-cut Preflight е отправна точка за истински работен поток. Проблемите се отчитат автоматично, преди задачата да се изпрати на печат. Няма нужда да се отваря в Adobe ® Illustrator ® и да губите време, опитвайки се да разберете защо файла не се отпечатва правилно. i-cut Preflight ще го покаже автоматично.
i-cut suite-Layout  

i-cut Layout

i-cut Layout оптимизира подреждането на дадена форма. Правоъгълни форми, неправилни форми, двустранни дизайни, големи формати, i-cut Layout винаги ще излезе с най-ефективно решение по отношение на разходите за оформление.

i-cut suite-Automate   i-cut Automate

i-cut Automate e вградена в Esko Automation Engine, свързва отделните части на i-cut Suite и автоматизира целия процес на предпечат.
Чрез Mac или PC клиенти, операторите могат лесно да контролират работния процес. Потребителите могат да се намесват, когато е необходимо, чрез цялостен списък за състоянието на задачата. Задачите се обработват автоматично и операторите се освобождава от повтарящи се задачи.

С i-cut Automate може да подготвят и разположат работните задачи чрез динамични работни потоци. Тези работни потоци може да се стартират по напълно автоматизиран начин.Това води до много по-малко интервенции на оператора и без ръчни повтарящи се действия. Един от резултатите е по-малко потенциални грешки..

Автоматизиране на вашия работен поток за цифрови довършителни операции
i-cut Automate премахва грешки, пести време, намалява отпадъците и оптимизира работата. Покриването на нуждите на клиента, може да бъде предизвикателство, тъй като времето за доставка често е за същия ден. Автоматизирането на предпечатния работен поток е добър начин за по-ефективно производство.

i-cut suite-AutomatePaths

i-cut Automate е сървъра за автоматизиран работен поток при голямо-форматния печат и последващо цифрово рязане.
Автоматизира:
• Автоматично подготвя вашите файлове за дигитален печат.
• Автоматично разполага или разделя вашите дизайни
• Автоматично създава проби с ниска разделителна способност
• Предлага интелигентни потоци и задачи
Намалява:
• Минимизира грешки
• Намалява извънредния труд на персонала
• намалява на отпадъчните материали
Увеличава производителността:
• повишава нормата на печалба
• намалява времето за обръщение
• увеличава броя на обслужваните клиенти

Интегриране с вашите бизнес системи
i-cut Automate могат да бъде интегриран с MIS системи. Това дава възможност за връзка между бизнеса и системата за предпечат. Това не само помага за избягване на двойното влизане, но тя автоматично ще започне процес на работен поток чрез XML и ще вземе правилните решения в процеса.
Правете повече за по-малко време
Времето до пазара е критично. Ето защо, оптимизирането на процеса между файловете на клиентите и печата и/или рязането е от съществено значение. Намаляването на отпадъците и минимизирането на грешки са ключови фактори, за да сте преди конкуренцията. i-cut Automate е създаден да прави точно това.

i-cut VisionPro

i-cut Vision Pro
i-cut Vision Pro подсигурява контурите на рязане да съответстват перфектно на печатните изображения.
Много често при други методи може да получат неприемливи резултати в следствие леки деформации между печатната графика и контура на рязане. i-cut Vision Pro регистрира действителните размери и разположение на отпечатания резултат и след това се адаптира към формата на графиката, за да се изпълнят довършителните работи.

Абониране за бюлетин

Adcom Bulletin

Вход за партньори

Адком е дългогодишен доверен и сертифициран партньор за България на:

Wacom Mutoh Xerox Ксерокс Graphtec Esko Agfa Adobe  
 wacom  mutoh new  xerox  Graphtec logo 180x23 Kongsberg Logo  AFGA Logo adobe